അഷ്ട്ടമുടിക്കായലിലെ ഒരു സ്വപ്നയാത്ര

      അഷ്ട്ടമുടിക്കായലിലെ സ്വപ്നവീട്ടില്‍ ഒരുപകല്‍യാത്രയുടെ മധുര സ്മരണകള്‍. പത്തുമണിയോടെ കൊല്ലം ബോട്ടുജെട്ടിയില്‍ കാത്തുകിടന്ന ഡ്രീം ഹൌസ് എന്ന വഞ്ചിവീട്ടില്‍ ഞങ്ങള്‍ എത്തി. അവിടെ കായൽ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മലിന വസ്തുക്കളുടെ ദുർഗന്ധം. നാരങ്ങ വെള്ളം...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial